Natuurlijk Scandinavië

De grote oversteek naar het zuiden

  • 27 september 2016
  • Noorwegen, Zweden

Het is weer zover: een grote massa trekvogels waagt zich weer aan de reis naar het zuiden. Op veel plaatsen in het zuiden en westen van Scandinavë maak je het mee.

Op diverse plaatsen verlaten groepen vogels het zuiden en westen van Noorwegen en Zweden op weg naar warmere streken voor de wintermaanden die er aankomen. Veel vogels vliegen ook in de nacht door om energie te besparen. Daar waar ze de kust verlaten of langs vliegen zijn ze mooi waar te nemen. Jaarlijks worden de vogels geteld, maar vooral wordt ook gekeken welke vogels op weg gaan. En daarbij komen de deskundigen vaak tot opvallende waarnemingen.

Ringen en onderzoeken
Op diverse plaatsen worden vogels gevangen en geringd om ze te registeren. Geringde vogels worden bekeken om te zien waar ze vandaan kwamen en welke weg ze eerder al hadden afgelegd. Ook wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om de vogels te meten en te wegen. Een van die plaatsen waar dit plaatsvindt is Lista aan de zuidkust van Noorwegen. We nemen even een kijkje van nabij om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Waar naar toe?
Een groot deel van de vogels uit Scandinavië trekt naar het zuiden, maar een deel heeft ook een meer westelijke koers. Een greep uit de bestemmingen van de trekvogels.

Spreeuw – Groot-Brittannë en Noord-Frankrijk
Merel en kramsvogel - Groot-Brittannë en het Europese continent
Vink – West-Europa
Scholekster– England, Tyskland og Nederland
Kwikstaart- Zuid-Europa en Noord-Afrika.
Koekoek – Afrika
Gierzwaluw – Afrika ten zuiden van de equador
Boerenzwaluw – Afrika tot in Zuid-Afrika
Noordse stern – Zuidpool

Meer plaatsen
Op diverse plaatsen langs de zuid- en westkust van Noorwegen verlaten vogels Noorwegen op weg naar warmere streken voor de wintermaanden. Andere plekken waar de vogeltrek goed is waar te nemen zijn onder andere:

NOORWEGEN

- Akerøya bij Hvaler-skjærgården, Østfold.
- Store Færder, Vestfold.
- Kvitsøy uiterste puntje in de Boknafjord, Rogaland.
- Ona en Smøla, Møre og Romsdal.
- Sula  (Frøya kommune), Sør-Trøndelag
- Træna, Røst og Værøy, Nordland.
- Lofoten (vogels stoppen meestal op het laatste eiland)

ZWEDEN
- Falsterbo (Skåne)
- Öland

Scandinavische zoekwoorden:

Trekvogel - trekkfugle (Noors) - flyttfågel (Zweeds)
Vogeltrek - fugletrekk (Noors) - fågelflyttning (Zweeds