Natuurlijk Scandinavië

Gletsjers, niet om mee te spotten

  • 02 september 2014
  • Noorwegen

Noorwegen is een land vol gletsjers. Boeiende restanten van de ijstijden, die ooit het hele noorden bedekten. Het zijn aantrekkelijke plekken om van nabij te bekijken. Maar hoe nabij?

Ieder jaar passeren mensen de waarschuwingsborden. Een deel keert niet terug. Wees gewaarschuwd en benader deze ijsvlakten alleen met een ervaren gids of blijf op een gepaste afstand zoals de waarschuwingsborden aangeven. En toch gebeurt het ieder jaar dat mensen de borden negeren. Het ijs lijkt er als een rots bij te liggen. Een verschuiving van het ijs kondigt zich niet aan, dat maakt het zo gevaarlijk.

Sneeuw, ijs en puin in beweging
Op veel plaatsen rond gletsjers staan borden om te wijzen op de gevaren. De informatie in woord en beeld is niet mis te verstaan: met gletsjers mag je niet spotten. Het verraderlijke is namelijk dat de beweging van de samengeperste sneeuw tot ijs niet te bemerken is. Maar gaat iets schuiven, dan zijn de krachten niet te overzien. En ook de gevolgen niet.  Regelmatig brokkelen er spontaan grote stukken af. De Noren zelf zien hun gletsjers niet als deel van de berg, waar ze liggen, maar als een rivier van ijs in beweging.

Van nabij bekijken
Het is van het grootste belang om de gevaren van gletsjers in Noorwegen te respecteren en niet zelf op ontdekking te gaan. Ga altijd met een gids of blijf op veilige afstand achter de aangebrachte versperringen. Er is een groot aantal georganiseerde gletsjertochten in het Noorse berggebied met ervaren gidsen. Ook zijn er mooie plekken om de gletsjers van een afstand waar te nemen. Op sommige plaatsen kun je ook mooi de gelaagdheid van de gletsjer zien: sneeuw, ijs en fijn gesteente. In Noorwegen zijn twee plekken met interessante informatie over de gletsjers: het Bremuseum in Fjærland en het Breheimsenter in Jostedal.

Noorse gletsjers smelten snel
Door de klimaatsverandering smelten de gletsjers in Noorwegen snel. Onderzoekers hebben vastgesteld dat sommige gletsjers in 4 jaar tijd 2,5 km geslonken zijn. Noorse onderzoekers houden de ontwikkeling scherp in de gaten. Noorse onderzoekers constateerden in 2011 een twedeling van de gletsjer bij Briksdal. In 2014 is ook duidelijk een versnelling van het smeltproces geconstateerd.